Zoeken

Reanimatie buiten het ziekenhuis tijdens de Covid-19 pandemie door omstanders, burgerhulpverleners en First Responders.

Gepubliceerd op 25 juni 2020

Herziening advies NRR voor tijdelijke aanpassingen van de reanimatierichtlijnen

De COVID-19 pandemie die begin maart 2020 ook Nederland in volle hevigheid heeft getroffen heeft geleid tot aangepaste richtlijnen om hulpverleners en slachtoffers zo goed mogelijk te beschermen. Nu de verspreiding van het virus is afgenomen en het aantal besmettingen volgens het RIVM flink is gedaald, is de kans op een besmetting zeer klein geworden. Daarom heeft de NRR in overleg met AZN en de NVMMA, het RIVM en HartslagNu het advies voor tijdelijke aanpassing van de reanimatierichtlijnen (10 april 2020) herzien.

Vanaf 22 juni geldt het advies de reanimatiezorg, uitgevoerd door burgerhulpverleners en first responders weer terug te brengen naar de eerder bestaande praktijk.

Meer informatie is te vinden op de website van Stichting Nederlandse Reanimatie Raad (https://www.reanimatieraad.nl/coronavirus-en-reanimatie/).


NRR