Zoeken

Arie Wijten: Erkenning en bonus als eerste stappen naar meer waardering

Gepubliceerd op 21 december 2020

Het gaat niet goed met de corona-pandemie. We zitten weer in lockdown, hoe vervelend ook. Veel mensen hadden dat al voorspeld en ja, wij zijn als Nederlanders soms eigenwijs als het om ons gedrag gaat. Het probleem blijft bij de ziekenhuizen het grootst. Dat merken wij aan de wachttijden daar. Toch is het aantal corona-gerelateerde ritten lager dan voorheen. Er zit soms een onverklaarbare grilligheid in die cijfers.

Vorige keer had ik het over de erkenning die we op landelijk niveau hebben gekregen dat de werkdruk in onze regio groter is dan die in andere delen van het land. Ik ben heel blij met die erkenning en eveneens met de vaststelling van de zorgbonus voor het personeel in onze bedrijfstak. We vragen heel veel van onze mensen.

Toch zie ik die erkenning en die bonus als eerste stappen naar een noodzakelijke ruimere waardering van de zorg op veel grotere schaal. Ik bedoel dit: wanneer je naar de opleidingen kijkt, dan zie je dat de instroom best stevig is. Meer jongeren kiezen voor de zorg. Maar hoe kunnen we ze ook vasthouden? Hoe komt het toch dat zoveel mensen, jongeren vooral, snel weer uitstromen? Ik maak me daar zorgen over. Het heeft natuurlijk te maken met werkdruk, zeker in deze crisissituatie. Maar in de zorg is de werkdruk altijd hoog. Hoe kunnen we voorkomen dat mensen de zorg weer door de achterdeur verlaten?

Dat heeft volgens mij ook te maken met de werksfeer. En met de mogelijkheid om zich verder te kunnen ontwikkelen, om door te kunnen stromen. Bij ons is die mogelijkheid er zeker, bijvoorbeeld van de zorgambulance naar medium care en van medium care naar ALS. Het is ook mooi om te zien dat dit jaar twee van de drie van onze nieuwe teamleiders afkomstig zijn uit onze eigen organisatie. Verdere interne doorstroom kan wel, maar is relatief beperkt zoals bijvoorbeeld naar Verpleegkundig Specialist.

Met onze uitstroom valt het nog mee. Toch haken er mensen af. Waarom? Om daar beter achter te komen hoop ik dat zo veel mogelijk mensen meedoen aan het tevredenheidsonderzoek onder onze medewerkers, dat nu een paar weken loopt. Uit dat onderzoek kunnen we informatie halen over wat we goed doen en hoe het nog beter kan. We hopen half januari de eerste resultaten te zien en daar ben ik heel benieuwd naar.

We hebben een heftig jaar achter de rug, waarop een enorm beroep op ons allemaal is gedaan. Corona zal nooit meer helemaal uit ons leven verdwijnen, maar wanneer we in de loop van volgend jaar in die andere, hopelijk crisisvrije toekomst zijn beland, is het mijn ambitie om dit beginpunt van erkenning verder uit te werken naar nog meer waardering.

En voor nu: maak er ondanks alle maatregelen mooie feestdagen van.

Arie Wijten

Directeur Ambulance Rotterdam-Rijnmond