Zoeken

Arie Wijten: Met vaccineren hopen we het virus eindelijk onder controle te krijgen

Gepubliceerd op 12 januari 2021

Sinds de eerste donderdag in het nieuwe jaar zijn we begonnen met het vaccineren van onze mensen in de frontlinie tegen het corona-virus. Het enthousiasme om een vaccinatie te halen is groot. Zo’n 90 procent van onze mensen die daarvoor in aanmerking komen hebben duidelijk gemaakt dat ze zich willen laten inenten. Dat is een van de hoogste percentages in ambulanceland en dat doet mij goed.

Een aantal mensen moet nog even afzien van de inenting, omdat ze net corona hebben gehad of omdat ze zwanger zijn. In zulke gevallen is het beter de vaccinatie nog even uit te stellen. Van die resterende 10 procent hoop ik dat ze uiteindelijk ook zullen zeggen dat ze het toch zullen doen. Het is een enorme logistieke operatie, want het vaccin is nog redelijk schaars en vergt een zorgvuldige verdeling onder alle doelgroepen. We werken hierin intensief samen met het Erasmus Medisch Centrum en het Maasstadziekenhuis. We liggen goed op schema: binnen een week hopen we iedereen gevaccineerd te hebben die daarom heeft gevraagd. Daarmee hebben we dan een mooi begin gemaakt om het virus eindelijk onder controle te krijgen.

Nu de lockdown weer met drie weken wordt verlengd begint het voor veel mensen, ook bij ons, een slijtageslag te worden. Ik begrijp dat veel mensen het nu wel ongeveer zat zijn, zeker wanneer je ook kinderen thuis hebt. Natuurlijk, onze mensen moeten gewoon hun diensten draaien, ze doen bijzonder werk in bijzondere omstandigheden, maar de mogelijkheden tot ontspanning en tot broodnodig sociaal contact zijn minimaal. Het is thuis op de bank Netflix kijken, nu en dan een wandeling maken en meer niet.

Maar ik zie ook dat bij ons de bereidheid om te werken en het enthousiasme de handen uit de mouwen te steken onverminderd groot zijn. Dat vervult mij met trots en stemt mij tevreden. Het is goed om te zien dat iedereen, ondanks al die vervelende omstandigheden, de maximale inzet aan de dag legt die in deze tijd meer dan ooit van eenieder wordt gevraagd: heel professioneel hoe iedereen op volle kracht blijft doorwerken!

Met ingang van dit nieuwe jaar is onze organisatie nu onder de vleugels gekomen van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Die overgang is vrijwel geruisloos gegaan, maar er is wel vier jaar noeste voorbereiding aan vooraf gegaan. Nu gaan we ons verder door ontwikkelen. Twee speerpunten wil ik daarbij alvast noemen. Als eerste blijven we onze afdeling Leren & Ontwikkelen verbeteren, waarbij we onder andere kijken naar nieuwe samenwerkingsmogelijkheden binnen de VRR. Ten tweede gaan we het ambulance-meldkamerproces (ook organisatorisch) meer en beter integreren in het totale RAV-proces.

Met deze en nog veel meer ontwikkelingen, kunnen we in 2021 volop aan de gang.

Arie Wijten

Directeur Ambulance Rotterdam-Rijnmond