Zoeken

In vier jaar onderdeel van ‘een grote familie’

Gepubliceerd op 18 januari 2021

De overgang van AmbulanceZorg Rotterdam-Rijnmond (AZRR) naar de gloednieuwe organisatie Ambulance Rotterdam-Rijnmond (ARR), heeft zo’n vier jaar geduurd. Precies zoals directeur Arie Wijten het zich had voorgesteld. In zijn werkkamer loopt hij naar een flipover-vel aan de muur. Daarop staat een organigram met pijlen die alle richtingen uitwijzen en aan de onderkant een tijdbalk, waarop de jaartallen 2016 tot en met 2020 zijn te zien.

Met enige trots wijst hij op die tijdlijn onderaan. ‘Dit heb ik gemaakt toen ik hier in 2016 werd aangesteld,’ legt hij uit. ‘De hoofdopdracht was: maak van twee bedrijven één. Zo zag ik het voor me. Het is aardig uitgekomen.’ Dat andere bedrijf was, naast de uit publieke middelen gefinancierde Veiligheidsregio Rotterdam, de BIOS-groep, die als particuliere partij ook ambulancevervoer in de regio Rotterdam verzorgde. Officieel werkten de twee diensten al samen in de coöperatie AZRR, maar van echt één bedrijf was nog te weinig sprake.

Verschillende impulsen van buiten versnelden daarna de samensmelting. In de eerste plaats was er een rapport van de Inspectie Gezondheid en Jeugd, waarin een conclusie luidde dat binnen de AZRR de interne besluitvorming beter kon. Toen de minister later besloot dat de ambulancezorg een publieke taak was en niet een van marktpartijen, was het startsein voor de fusie snel gegeven.

Spoorboekje

Er waren vele en langdurige gesprekken en overlegrondes nodig voordat de betrokken partijen  begin 2019 een intentieovereenkomst ondertekenden. De belangrijkste afspraak daarin luidde dat het samengaan van beide organisaties op 1 oktober 2019 zou worden beklonken. ‘Dat was een inspannend traject, een drukke tijd, waarbij vakanties er bij inschoten,’ herinnert Arie Wijten zich. ‘Want het was ook niet niks. Voor zo’n 140 werknemers bleef het werk natuurlijk hetzelfde, alleen kregen zij een andere werkgever. Een enorme stap, waarvoor geen enkel scenario of spoorboekje bestond.’

Toch werd de datum gehaald en kwamen alle werknemers van de BIOS-groep in dienst van de AZRR. ‘Uitgangspunt was ook dat niemand er in  arbeidsvoorwaarden op achteruit zou gaan,’ benadrukt Wijten. ‘Vertrouwen in elkaar en in de goede afloop was essentieel. Dat vertrouwen was het cement waarop de nieuwe organisatie zou rusten.’

Grote familie

In 2020 brak de volgende fase aan in het fusieproces: het voorbereidingen treffen om de gehele, tot 400 werknemers uitgegroeide AZRR met eigen directie onder de vleugels te brengen van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Op dat punt krijgt de directie Ambulance een zelfde plek in de Veiligheidsregio als bijvoorbeeld de brandweer. Wijten: ‘Het doel was om onderdeel te worden van de grote familie van de VRR. Ook dit was een ingewikkeld proces.’ Zo hielden beide ondernemingsraden zich langdurig en intensief bezig met het harmoniseren van arbeidsvoorwaarden en het gelijktrekken van de verschillende pensioengrondslagen.

Nu alle plooien, ondanks de volstrekt onverwachte tegenwerking van de corona-pandemie, zijn gladgestreken, kan op 1 januari 2021 de nieuwe organisatie Ambulance Rotterdam-Rijnmond onder haar nieuwe naam van start gaan. Een ‘inrichtingsplan’ moet de werkwijze beter en efficiënter maken door op organisatorisch vlak cruciale veranderingen door te voeren.

‘Probeerjaar’

Alle ondersteunende diensten betrekt de nieuwe ambulancedienst nu van de VRR. Daarmee is al geëxperimenteerd. ‘Dit jaar was eigenlijk een “probeerjaar”,’ zegt Arie Wijten. ‘Het blijkt dat 95 procent van alle vernieuwingen en veranderingen goed gaat, maar 5 procent nog niet. Dat is dan net een kiezeltje in je schoen, dat je er snel uit wilt halen.’ Met zicht op die laatste verbeteringen, uitbreiding van het wagenpark en een zoektocht naar meer huisvesting, gaat de nieuwe ARR het nieuwe jaar vol vertrouwen tegemoet. Daarmee is in vier jaar een bijzondere prestatie geleverd, waarop zelfs corona geen vat heeft kunnen krijgen.