Zoeken

Hart4all brengt hulpverleners en slachtoffers bij elkaar


De eerste dag van het nieuwe jaar verliep voor de familie de Romijn anders dan gedacht, als rond 1 uur ‘s middags de 88 jarige meneer de Romijn in het bijzijn van zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen onwel wordt en niet meer aanspreekbaar is.

Door de familie wordt 112 gebeld, en snel is duidelijk dat het om een reanimatie gaat. Terwijl ambulance, politie, brandweer en burgerhulpverlening worden gealarmeerd start de aanwezige kleinzoon van de heer de Romijn met de reanimatie van zijn opa. Er reageren burgerhulpverleners in de nabije omgeving op de alarmering en ook de ambulance was binnen 6 minuten snel ter plaatse. De heer de Romijn kon met eigen output naar het ziekenhuis worden vervoerd en is al weer geruime tijd thuis.

Deze gebeurtenis is, nu maanden later, aanleiding voor ontmoeting tussen de betrokken burgerhulpverlener Ernst van Pappelendam en de dochter en schoonzoon van de heer de Romijn. Beide zijn met elkaar in contact gekomen na een match die kon plaatsvinden door de door het ambulancepersoneel uitgedeelde Hart4all polsbandjes na afloop van de reanimatie.

De match is de eerste in het nieuwe jaar! Op uitnodiging van de Stichting Hart4all en AZRR vindt de ontmoeting plaats op de locatie Brugwachter. De heer van Pappelendam vertelt: "Ik heb dezelfde avond nog ingelogd op de website van Hart4all", en zag dat de familie De Romijn dit ook gedaan had gedaan. Ik vind het mooi dat er een match is ontstaan en we elkaar hebben kunnen ontmoeten!"

Sinds januari 2018 neemt AZRR deel aan het initiatief van Hart4all, waardoor burgerhulpverleners en (familie) van patiënten met elkaar in contact kunnen komen. "Via Hart4all kregen we het signaal dat op 1 januari een bijzondere match heeft plaatsgevonden, naar aanleiding van de inzet van een burgerhulpverlener bij een reanimatie melding" ligt Arie Wijten toe. Hoewel reanimatie meldingen vanuit het perspectief van de ambulancezorg ons dagelijks werk zijn, is deze succesvolle reanimatie een mooi en bijzonder verhaal. AZRR onderkent het belang dat betrokkenen (indien vanuit beide partijen gewenst) met elkaar in contact komen, en deze situatie laat zien dat Hart4all hier een mooie bijdrage aan kan leveren.

"Toen ik met mijn collega binnenkwam was er al iemand aan het reanimeren. Ik heb hierna de reanimatie overgenomen en na een korte tijd van masseren voelde ik weer tegendruk komen, ….dat was een fantastisch moment, geeft meneer van Pappelendam aan. Het verhaal wordt beaamd door de dochter van meneer de Romijn.

"Meneer van Pappelendam heeft het heel goed gedaan. We zijn ons als professionals vaak niet bewust wat de impact van een degelijke gebeurtenis heeft op de betrokkenen, maar ook op de burgerhulpverleners’, verduidelijkt de bij de reanimatie betrokken ambulanceverpleegkundige die ook bij het gesprek aanwezig is. Dit blijkt ook uit de reactie van meneer van Pappelendam die aangaf de succesvolle reanimatie hem de eerste dagen na afloop niet los liet. Dit ondanks het feit dat hij, in zijn rol als BHV-er bij zijn werkgever Gemeente Rotterdam al de nodige reanimaties heeft meegemaakt. Het contact met de familie de Romijn wordt dan ook zeer gewaardeerd.

De heer de Romijn zelf, die niet bij deze bijeenkomst aanwezig is, heeft niets van de hele gebeurtenis meegekregen, zegt zijn dochter. Afgesproken wordt dat meneer van Pappelendam binnenkort een keer bij meneer de Romijn langs gaat om te kijken hoe het met hem gaat.

Bovenstaande geeft aan dat het uitdelen van de Hart4all polsbandjes, ondanks alle hectiek die een reanimatie setting met zich meebrengt, van grote betekenis kan zijn voor de betrokkenen. Op deze wijze kunnen we als AZRR ook nog bijdragen aan een stukje nazorg!