Contact


Via het contactformulier kun je al je vragen en/of opmerkingen aan ons kwijt. Wij zorgen ervoor dat je zo snel mogelijk reactie van ons ontvangt.

Let op! Officiële klachten kun je niet via ons contactformulier insturen. Gebruik hiervoor het online klachtenformulier.

Contactgegevens Ambulance Rotterdam-Rijnmond (ARR)

Ambulance Rotterdam-Rijnmond

Telefoon

Tijdens kantooruren:
088-8779000

E-mail

info.ambu@vr-rr.nl

Bezoekadres

Breslau 2

2993 LT Barendrecht

Postadres

Postbus 4

2990 AA Barendrecht

Persvragen?

De afdeling communicatie van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) is bereikbaar voor persvragen via telefoonnummer: 088 – 622 3896.

Kamer van Koophandel nummer

51712148

Patiëntenraad

De Patiëntenraad is de spreekbuis namens patiënten en geeft ARR gevraagd en ongevraagd advies vanuit het patiëntperspectief. Wanneer u een vraag heeft aan de Patiëntenraad of iets aan de Patiëntenraad wilt meegeven, dan kunt u dit per e-mail sturen aan het volgende adres: patiëntenraad@vr-rr.nl.

Contactgegevens Meldkamer Ambulancezorg (MKA)

Meldkamer Ambulancezorg (MKA)

Postadres

Postbus 9154 3007 AD Rotterdam

In geval van nood: BEL 1-1-2!

Bel 1-1-2 voor spoedeisende hulp, bij direct levensbedreigende situaties of wanneer u getuige bent van een misdrijf. Bijvoorbeeld na een verkeersongeluk, bij brand of wanneer iemand inbreekt. Dan telt elke seconde.