Zoeken

Patiëntparticipatie Ambulance Rotterdam-Rijnmond

Gepubliceerd op 19 oktober 2020

Onze kerntaak als Ambulance Rotterdam-Rijnmond is het leveren van tijdige en kwalitatief goede patiëntenzorg. Daar zijn allerlei protocollen, (branche)richtlijnen en kwaliteitskaders voor. Deze zijn allemaal opgesteld vanuit het professionele perspectief. Daarnaast hebben we natuurlijk ook het perspectief van de patiënt. Patiënten zijn immers ervaringsdeskundigen. Door patiënten actief te betrekken bij het ontwikkelen van beleid, kan de zorg nog beter worden afgestemd op de wensen en behoeften. Maar hoe betrek je patiënten op zo’n manier dat het toegevoegde waarde heeft?

Binnen de ambulancezorg zijn veel situaties denkbaar waarbij het contactmoment met de patiënt erg kort is. Daarbij zijn patiënten niet altijd bij bewustzijn. Daarom is in eerste instantie gekozen om de categorie patiënten die vervoerd zijn met de Zorgambulance te benaderen. Een steekproef patiënten krijgt daarbij een enquête toegestuurd die ze anoniem kunnen invullen. Aan het einde van de vragenlijst kunnen mensen aangeven of ze bereid zijn mee te doen aan een groepsgesprek / patiëntenpanel. In dat geval kunnen ze hun contactgegevens invullen en worden ze persoonlijk telefonisch benaderd. In dit traject is Zorgbelang Inclusief betrokken als partij die het patiëntperspectief vertegenwoordigt.

Dit voorjaar (voor de coronapandemie) heeft een eerste kleinschalige groepsbijeenkomst plaatsgevonden. Behalve patiënten waren hierbij ook enkele zorgverleners van Ambulance Rotterdam-Rijnmond aanwezig die werken op de Zorgambulance. Hierdoor ontstond een goede interactie. Uit het gesprek zijn diverse acties gekomen om verder uit te zoeken of op te pakken.

Bij patiënten die vervoerd zijn met de Zorgambulance is het vooral belangrijk of de lichamelijke conditie van deze mensen toereikend is om te kunnen deelnemen aan een groepsbespreking. In deze categorie bevinden zich veel chronische patiënten en mensen die erg ziek of zelfs terminaal zijn. In de brief die mensen ontvangen, besteden we hier op een empathische manier aandacht aan. Er zijn echter ook patiënten die zich (inmiddels) behoorlijk fit voelen en graag een bijdrage leveren. Er wordt een pool ingericht met patiënten die zich fit en vitaal voelen en die we in de toekomst vaker mogen benaderen. Het streven is om te komen tot een soort cliëntenraad in een roulerende samenstelling. Dit wordt ook wel een cliëntenberaad genoemd. Per thema waarover je als zorginstelling wilt overleggen met patiënten, kunnen dan de mensen benaderd worden die met dat onderwerp de meeste affiniteit hebben.

Brengen van zorg naar de patiënt

Een volgende categorie patiënten die we zullen gaan benaderen, is de groep die een mobiel zorgconsult heeft ontvangen. De term ‘mobiel zorgconsult’ hoor je de laatste tijd vaker terugkomen binnen de sector. Hierbij gaat het om ritten waarbij mensen niet vervoerd zijn, dus feitelijk de EHGV-ritten. Daarbij richten we ons in eerste instantie op de patiënten bij wie de Rapid Responder is geweest. Een argument dat we juist deze categorie patiënten benaderen is dat deze doorgaans bij bewustzijn zijn tijdens het zorgcontact en dat ze er daarnaast niet levensbedreigend aan toe waren om vervoerd te worden naar een zorginstelling. Ook zijn we benieuwd hoe tevreden deze patiënten zijn over de zorgverlening. Het brengen van zorg naar de patiënt is steeds meer de toekomst aan het worden, waarbij vervoer uitsluitend nog plaatsvindt als dat absoluut noodzakelijk is. Daarom willen we als toonaangevende ambulancedienst proactief met deze categorie patiënten aan de slag.

Om te zorgen voor een interessante groepsbijeenkomst waarin ook kruisbestuiving plaatsvindt, zullen patiënten die met de zorgambulance zijn vervoerd en patiënten die een mobiel zorgconsult hebben ontvangen tegelijkertijd uitgenodigd worden. De bijeenkomst zal voorgezeten worden door Zorgbelang Inclusief en er zullen opnieuw zorgverleners van ARR bij aanwezig zijn.  Zowel enkele medewerkers van de Zorgambulance als enkele Rapid Responders zullen hiervoor benaderd worden.

De enquêtes worden dit najaar verspreid. De groepsbijeenkomst met patiënten en zorgverleners zal, afhankelijk van de ontwikkelingen rond corona, naar verwachting begin 2021 georganiseerd worden. Op dat gebied nemen wij uiteraard geen enkel risico.