Zoeken

Langzaam weer terug naar normaal

Gepubliceerd op 28 mei 2021

Het vaccineren tegen corona werpt nu duidelijk zijn vruchten af. Alles wordt weer langzaam normaal. In de ziekenhuizen liggen minder mensen met covid-19 op de intensive care. Degenen die er liggen maken deel uit van een andere leeftijdscategorie dan voorheen. We zien ook aan onze eigen cijfers dat het vaccineren werkt. Het aantal covid-gerelateerde ritten neemt af. We zitten nu op zo’n 8 procent van de ritten, die met corona hebben te maken. Dat was ooit meer dan een kwart.

Terug naar normaal, dat is natuurlijk relatief. In het thuiswerken is door corona een andere situatie ontstaan, waardoor we er anders naar zijn gaan kijken. Het beïnvloedt ons werk als ambulancedienst onder andere door andere verkeersstromen en gewijzigde werksituaties. Met het gemak waarmee mensen nu thuis werken, willen we ons voordeel doen. Het biedt ons tegelijkertijd kans om eens goed na te denken over onze eigen (kantoor-)huisvesting.

Over huisvesting gesproken: Met de zorgverzekeraars is afgesproken dat we deze zomer rustig de tijd nemen in breed verband naar de RAV-huisvesting te kijken. Doel is de spreiding en beschikbaarheid verder te optimaliseren. Daarbij kunnen we bijvoorbeeld rekening houden met de demografische ontwikkeling van gebieden, met infrastructuur  en met waar de zorgvraag het grootst is in onze regio. We kunnen gebruik maken van een  ‘Greenfield-scenario’: berekenen wat de ideale spreiding van de posten en opkomstlocaties  is en die proberen na te streven.

Dat geldt bijvoorbeeld voor de locatie Brugwachter in Rotterdam-Noord, waar we over enige tijd weg moeten. We gaan daar niet ingrijpend verbouwen (wat vorig jaar nog ons plan was) maar wel iets doen aan de kleedkamers en de fietsenstalling. Ook kijken we wat de beste oplossing is voor onze vestiging aan de Breslau in Barendrecht, die nu te klein is. En voor onze opleidingslocatie aan de Pesetastraat, ook in Barendrecht. Voorlopig hebben we tijdelijk Breslau 4 gehuurd voor extra autostalling en voor de afdeling Leren&Ontwikkelen. Dit is niet perse ook de definitieve oplossing. Deze zomer grijpen we aan dit zonder taboes te onderzoeken om tot de best mogelijke huisvesting te komen. Daarbij willen we ook de ervaring en expertise die er in onze organisatie op de werkvloer is benutten.

Op het gebied van scholing gaan we een inhaalslag maken. Corona heeft hier voor een achterstand gezorgd. Iemand die in de klas zit, kan niet op de ambulance meedraaien en ons ambulancepersoneel had door de drukte geen tijd voor bijscholing. Maar het was door de Corona-maatregelen ook niet mogelijk om op een goede manier klassikaal onderwijs te geven. Daar is dus iets in te halen. Gelukkig zijn tijdens de pandemie al te grote verlofstuwmeren uitgebleven. Daarvoor wil ik al onze medewerkers en het management complimenteren. Het advies om ondanks alles toch een paar dagen vrij of vakantie te nemen is gelukkig goed opgevolgd!

De komende tijd mag de aandacht weer op andere mooie projecten gericht worden. Er is meer dan Corona, je zou bijna vergeten dat we zoveel mooie en belangrijke dingen doen in onze organisatie. Zo kunnen we bijvoorbeeld weer meer communicatie-aandacht aan het zorgcoördinatiecentrum (ZCC) schenken. We draaien een pilot met het ZCC.  Naar de patiënt die een zorgvraag heeft wordt veel meer de juiste zorg op de juiste plaats en tijd geboden door een intensieve samenwerking met andere partijen zoals de huisartsenposten (HAP) de GGZ en acute thuiszorg. Ik heb daar in Denemarken voorbeelden van gezien en daar zijn ze op dat vlak al erg ver.

Na het Songfestival, waar wij als ambulancedienst natuurlijk paraat stonden, zie ik nu uit naar een ander evenement, dat volgend jaar zomer in Rotterdam plaatsvindt: de World Police and Fire Games. Sinds we onderdeel uitmaken van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, kunnen we daar als ambulancepersoneel ook aan meedoen (meer daarover vind je op ons Intranet). Weer een mooi evenement dat Rotterdam tot de stad maakt waar het gebeurt!

Arie Wijten

Directeur Ambulance Rotterdam-Rijnmond