Zoeken

Ambulance Rotterdam-Rijnmond als één van de eerste regio’s gevisiteerd

Gepubliceerd op 13 juni 2023

Quote visitatiecommissie:

“Iedereen wil op dit moment wel bij Ambulance Rotterdam-Rijnmond werken!”

NIENfotografie_DSF8558

Op 8 en 9 juni is ARR bezocht in het kader van de visitatie op basis van de nieuwe Wet ambulancezorgvoorzieningen (Waz). ARR is één van de pilotregio’s die meedoet aan de eerste visitaties binnen de sector. Behalve dat we kennis en ervaringen op de inhoud uitwisselen, denkt ARR mee over de definitieve vormgeving van de visitaties richting de toekomst.

Positief om terug te horen in het eindgesprek was dat er een consistente lijn zichtbaar was in alle gesprekken, van werkvloer, staf tot management en directie. Daarbij gaf de visitatiecommissie aan dat veel enthousiasme en positieve energie voelbaar zijn. Er zijn veel ontwikkelingen waarop ARR anticipeert of een voortrekkersrol in vervult. De aandacht voor Leren & Ontwikkelen springt eruit. Iedereen wil op dit moment wel bij ARR werken, was een letterlijke quote van de visitatiecommissie.

De visitatiecommissie bestond uit een onafhankelijk voorzitter en collega’s van de andere twee pilotregio’s RAV Fryslân en RAV IJsselland en een observant vanuit regio Brabant Midden-West-Noord. Er is aandacht besteed aan thema’s zoals zorginnovatie, ketenmanagement en opleiden. Ook is de meldkamer bezocht waarbij is gesproken over zorgcoördinatie en de pilot met 112-centralisten. Het was interessant en inspirerend om gesprekken te voeren met collega’s uit andere regio’s en te laten zien met welke onderwerpen, innovaties en initiatieven we in Rotterdam-Rijnmond bezig zijn. Maar ook om tips te krijgen en te horen hoe het er in andere regio’s aan toe gaat!

Het officiële eindrapport van de visitatie volgt kort na de zomer. Dit is een openbaar document en zal geplaatst worden op de eigen website en de site van branchevereniging AZN. Ook wordt het rapport verstrekt aan de Minister van VWS.