Zoeken

Verlenging Pilot Medium Care Ambulancezorg

Gepubliceerd op 28 februari 2019

Door het ministerie van VWS is toestemming verleend om de pilot Medium Care Ambulancezorg te verlengen tot 1 maart 2020. De RAV’s Amsterdam-Amstelland/Zaanstreek-Waterland, Haaglanden en Rotterdam-Rijnmond zijn op 1 maart 2018 met toestemming van het ministerie van VWS een pilot gestart voor Medium Care in de Ambulancezorg. De pilot is een vorm van zorgdifferentiatie tussen het spoedeisende vervoer (high care) en de zorgambulance (low care). Met de pilot voorzien deelnemende RAV’s in de vervoersbehoefte van patiënten die complexe niet-spoedzorg behoeven.

Doelstellingen

De overkoepelende doelstellingen van de pilot zijn:

  • De zorg voor patiënten, die kwalificeren voor medium care, verbeteren;
  • De doorstroming in de acute keten verbeteren;
  • De duurzame inzetbaarheid en doorstroommogelijkheden voor ambulancezorgprofessionals vergroten.

Evaluatie

Deze pilot wordt nu verlengd. Het streven is om de overgangsperiode tussen de pilotfase en structurele borging van de Medium Care Ambulance zo kort mogelijk te laten zijn. Maar, van structurele borging kan alleen sprake zijn, na een positieve evaluatie.

Effecten

Van maart tot juni zal de pilot kwantitatief en kwalitatief worden geëvalueerd. Hiervoor zullen onder andere interviews gehouden worden met betrokken zorgverleners, ketenpartners en patiënten die in de Medium Care Ambulance begeleid worden.

Landelijke uitbreiding

Omdat ook andere RAV’s interesse hebben om aan te sluiten bij de pilot, wordt bij een positieve evaluatie aan VWS en AZN voorgesteld om deelname aan de pilot landelijk uit te breiden. Op die manier kan een grotere capaciteit in de eindevaluatie van de pilot worden betrokken.