Zoeken

Arie Wijten: Eindelijk erkenning voor onze grotere werkdruk

Gepubliceerd op 3 december 2020

Het goede nieuws is dat het aantal positief getesten in onze regio inmiddels afneemt. Ook binnen onze organisatie. Voor het eerst sinds lang waren er nul positief getesten. Een week of vier geleden waren dat er nog elf. We zijn op de goede weg, meer mensen kunnen aan het werk.

Er is meer goed nieuws. Op landelijk niveau is er erkenning dat de werkdruk in onze regio groter is dan in rustiger delen van het land. Elk jaar brengt het RIVM een ‘Referentiekader spreiding en beschikbaarheid ambulancezorg’ uit. Daarin heeft het instituut berekend op basis van het aantal ritten hoeveel diensten je als organisatie per week moet inzetten om goede zorg te kunnen leveren. Dat aantal is voor ons gegroeid van 600 naar 631. Eerst zat ik daar wat tegenaan te hikken. Maar wanneer je de uitleg goed bekijkt, dan het RIVM nu ook de werkdruk meetelt. Dat het cijfer is gestegen naar 631, betekent dat wij in vergelijking met andere ambulanceregio’s een bovennormale werkdruk hebben. Hetzelfde geldt voor de Ambulanceregio’s Amsterdam en Den Haag.

Ik zie dat als een erkenning voor het feit dat wij al zo lang onder de aandacht hebben proberen te brengen: dat de werkdruk hier echt hoger ligt dan elders. Het is ook een erkenning dat onze mensen op de werkvloer het drukker hebben dan in andere regio’s. Met andere woorden: om dezelfde prestaties te leveren als elders moeten we harder werken, zo eenvoudig is het.

Maar die erkenning heeft nog een bijkomend gevolg: om datzelfde werk te doen heb je dus meer mensen nodig. En op het hoogste niveau is er nu ook begrip dat we meer mensen moeten aantrekken om het werk te kunnen doen. Sterker nog, het is boter bij de vis: er is budget vrijgemaakt om die mensen te kunnen aantrekken. We zullen dus nog meer aan werving doen, om die nieuwe collega’s bij ons binnen te halen.

Het is een belangrijk signaal. Zeker wanneer je het koppelt aan de erkenning dat we te weinig auto’s hadden om aan de vraag te voldoen. Ik kreeg al geruime tijd signalen dat een dergelijk tekort zich vaak bij het wisselen van diensten voordeed. Mensen konden niet meteen aan de slag, omdat ze eerst op een wagen moesten wachten. Ook aan dat probleem is nu een einde gekomen, omdat we er negen gloednieuwe ambulances bij hebben gekregen. Wanneer je grootste ambulancedienst van Nederland bent, dan moet je soms voorop lopen in het kenbaar maken van je zorgen en verlangens. Ik ben blij dat dat resultaat heeft gehad en dat we die erkenning binnen hebben.

Arie Wijten

Directeur Ambulance Rotterdam-Rijnmond