Zoeken

Artikel: HeadUp CPR

Gepubliceerd op 3 juni 2021

Onze collega Henry van den Berg heeft samen met een mede-student een artikel gepubliceerd in het vakblad Venticare naar aanleiding van het eind-onderzoek van hun opleiding tot ambulanceverpleegkundige.

Een nieuwe ontwikkeling binnen de behandeling van patiënten met een
circulatiestilstand is head—up CPR. Eenvoudig gezegd: het hoofd en thorax
van de patiënt heffen tijdens de reanimatie Zeker binnen Nederland is
dit over het algemeen een nog onbekend fenomeen. Door middel van dit
onderzoek is gekeken op welke wijze dit kan worden toegepast en welke
invloed dit heeft op de cerebrale en coronaire perfusie.

Het hele artikel is hier te lezen.