Zoeken

Verbeterde informatie-overdracht zorgverleners Rotterdam-Rijnmond beproefd in de praktijk

Gepubliceerd op 1 november 2021

De Regionale Ambulancevoorziening Rotterdam-Rijnmond, het Maasstad Ziekenhuis, IJsselland Ziekenhuis en Erasmus MC beproeven sinds kort de vernieuwde digitale informatie-overdracht van de ambulance naar de afdelingen Spoedeisende hulp (SEH). Dit zorgt er onder meer voor dat de SEH’s nog beter voorbereid zijn op de komst van de patiënt om sneller de juiste zorg te kunnen verlenen. ICT-leveranciers ChipSoft en Topicus zijn de betrokken leveranciers.

Een deel van de ketenpartners in de regio Rotterdam-Rijnmond werkten al enige tijd met een digitale vooraankondiging en overdracht van de ambulance naar de SEH’s. Gedreven door de behoefte aan een nog betere informatieoverdracht zijn de regionale ketenpartners en hun ICT-leveranciers in april van dit jaar van start gegaan met het eerste koploperproject in het kader van het landelijke programma Met spoed beschikbaar.

Samen aan de slag

Onder leiding van regionale projectleiders van het ROAZ Zuidwest-Nederland en RijnmondNet en met ondersteuning vanuit het landelijk programma Met spoed beschikbaar zijn verschillende ideeën omgezet naar praktische oplossingen. In meerdere sessies is de afgelopen maanden hard gewerkt aan definiëring van zorgprocessen, werkafspraken en de inrichting van de beoogde technische oplossing. En met succes, want op 26 oktober 2021 zijn de Regionale Ambulancevoorziening Rotterdam-Rijnmond en het Maasstad Ziekenhuis, IJsselland Ziekenhuis en Erasmus MC gestart met het beproeven van de vernieuwde oplossing voor de gegevensoverdracht van de ambulance naar de SEH’s in de praktijk.

Regiobrede betrokkenheid met oog op toekomst

Bij het definiëren van de werkafspraken zijn naast de genoemde zorgaanbieders in Rotterdam-Rijnmond ook andere zorgaanbieders uit de regio Zuidwest-Nederland betrokken. Deze afspraken worden dan ook regiobreed gedragen en gelden niet alleen in Rotterdam-Rijnmond.
Ankie Kuiper, projectleider ROAZ Zuidwest-Nederland: “Deze regionale aanpak voor de werkafspraken zorgt voor een uniforme werkwijze en een snelle uitrol naar het gebruik van de vernieuwde overdracht naar de rest van de regio. Zo zijn we onder meer bezig met een ander koploperproject in Zuid-Holland Zuid waar deze werkafspraken ook toegepast gaan worden” .

Mooie resultaten: efficiëntere en snellere gegevensoverdracht naar SEH

De ambulancezorgprofessionals kunnen met de vernieuwde overdracht automatisch op een gestructureerde manier meer relevante informatie over de patiënt overdragen naar de SEH’s. Ook kunnen ze vanuit de ambulance tussentijds updates sturen richting SEH als er iets verandert aan de situatie. Dat zorgt voor een efficiëntere en snellere gegevensoverdracht aan de SEH. Door een nieuwe koppeling van systemen kunnen de verstuurde gegevens direct in het ziekenhuisinformatiesysteem (HiX) worden geladen en hoeven de SEH-medewerkers deze gegevens niet meer handmatig in te voeren of over te typen in het patiëntendossier.

Janina Hartmann Teamleider SEH en Observatorium in het Maasstad Ziekenhuis: “Wat fijn dat we op de SEH nu direct zien dat de patiënt eraan komt, we alle gegevens bij de hand hebben en we alvast de juiste voorbereidingen kunnen treffen. Zo kan de patiënt veel sneller de juiste zorg ontvangen, want daar gaat het tenslotte om.”