Zoeken

Hoe bedoordeelt u onze samenwerking?

Gepubliceerd op 28 februari 2023

Doe mee met ons ketenpartnertevredenheidsonderzoek en laat het ons weten!

Patiënten de beste ambulancezorg verlenen is onze missie. Hier spannen wij ons als Ambulance Rotterdam-Rijnmond (ARR) 24/7 voor in. Een goede samenwerking met onze ketenpartners draagt in belangrijke mate bij aan goede zorg voor onze patiënten. Daarom willen wij middels een ketenpartnertevredenheidsonderzoek inzicht krijgen in hoe onze zorgketenpartners de samenwerking met ons ervaren. De inzichten die dit onderzoek opleveren, gebruiken we om de samenwerking waar nodig verder te verbeteren.

Doe mee!
Graag nodigen wij al onze zorgketenpartners (alle medewerkers van bijvoorbeeld de huisarts, de huisartsenpost, de spoedeisende hulp/het ziekenhuis, verloskunde, GGZ, thuiszorg en verpleeghuizen) van harte uit om de vragenlijst van het ketenpartnertevredenheidsonderzoek ambulancezorg in te vullen. Meedoen aan het onderzoek kan vanaf 1 maart 2023 tot 30 april 2023.

E-mail of QR-kaartje 
De vragenlijst wordt op twee manieren aangeboden:

1) Via een e-mail op een door ons bekend e-mailadres.

2) Via een zgn. ‘QR-kaartje’. Een QR-kaartje is een papieren kaartje met daarop een QR-code. Onze ambulancezorgprofessionals hebben deze kaartjes op zak en laten de kaartjes achter in de zorginstellingen waar zij tijdens hun werk komen. Medewerkers van die zorginstellingen kunnen de QR-code op het kaartje scannen en vervolgens de vragenlijst direct invullen op hun telefoon.

Praktische informatie 
Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 8 minuten en is geheel anoniem.

Resultaten 
De resultaten van het ketenpartnertevredenheidsonderzoek ambulancezorg worden anoniem verwerkt. RAV’s kunnen de hun regionale ‘scores’ te zijner tijd per onderdeel via een regionaal dashboard bekijken. Op landelijk niveau wordt het ketenpartnertevredenheidsonderzoek onderdeel van het sectorkompas ambulancezorg.

Wij hopen op een hoog respons en danken al onze zorgketenpartners bij voorbaat voor hun medewerking aan ons onderzoek!