Zoeken

App stuurt beroertepatiënt direct naar het juiste ziekenhuis

Gepubliceerd op 22 januari 2024

Een nieuwe app helpt ambulanceverpleegkundigen om patiënten met een beroerte sneller naar het juiste ziekenhuis te brengen. De tijdwinst kan oplopen tot ruim een half uur. Twee ambulancediensten en acht ziekenhuizen, waaronder de Ambulance Rotterdam-Rijnmond (ARR) hebben de Stroke Triage App in gebruik genomen.

De Stroke Triage App helpt om patiënten met een beroerte zo snel mogelijk op de juiste plek te krijgen, verwacht neuroloog Bob Roozenbeek van het Erasmus MC. ‘Hoe sneller de juiste behandeling begint, hoe groter de kans op goed herstel. Maar voordat een patiënt in het juiste ziekenhuis komt, is er vaak al kostbare tijd verloren gegaan.’

Dat is een probleem, want bij een beroerte telt iedere minuut. Wanneer de hersenen door een bloedstolsel niet voldoende voedingsstoffen krijgen, ontstaat uitval. De Stroke Triage App geeft advies op basis van verschillende factoren. Het algoritme maakt met gegevens van de patiënt een inschatting in welk ziekenhuis de kans op goed herstel het grootste is. Daarbij houdt de app rekening met de werksnelheid in de ziekenhuizen en berekent het met GPS de actuele rijtijden.

Vertraging

Tot nu toe reed de ambulance bij de verdenking op een beroerte eerst naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Daar kan de patiënt een CT-scan ondergaan en een stolseloplossend geneesmiddel (trombolyse) krijgen. Maar bij een groot herseninfarct kan het zijn dat een endovasculaire behandeling nodig is. De interventieradioloog haalt dan via een prik in de lies met een slangetje het bloedstolsel uit de hersenslagader. Dit gebeurt in de deelnemende regio’s alleen in het Albert Schweitzer ziekenhuis en Erasmus MC.

Ambu bij ziekenhuis 800 -Megin-Zondervan

Foto: Megin Zondervan

Voor een endovasculaire behandeling moet de patiënt dus soms overgeplaatst worden naar een gespecialiseerd ziekenhuis. Deze ritten tussen ziekenhuizen zijn een belangrijke oorzaak van vertraging bij de endovasculaire behandeling. Arts-onderzoeker Ruben van de Wijdeven: ‘We weten dat iedere vertraging bij deze specialistische behandeling leidt tot vermindering van herstel.’

Besparing

Roozenbeek en collega-onderzoekers becijferden dat de tijdwinst door efficiënt vervoer gemiddeld ruim een half uur per patiënt bedraagt. ‘Dat is kostbare tijd, die de herstelkans van patiënten aanzienlijk kan vergroten. Bovendien besparen we op deze manier ritten tussen ziekenhuizen en bezoeken aan verschillende spoedeisende hulpafdelingen. Dit staat nog los van de kosten die we voorkomen wanneer patiënten moeten revalideren of langdurig verpleging nodig hebben’, aldus Roozenbeek.’

Of deze manier van werken ook echt leidt tot betere behandeltijden en uitkomsten bij patiënten willen de artsen van het Erasmus MC nader onderzoeken. Dat doen zij samen met de regionale partners met de gegevens die komende tijd worden verzameld via de app.

Feiten en cijfers over beroerte

  • In Nederland krijgen 40.000 mensen jaarlijks een behandeling voor een beroerte.
  • In de regio Rotterdam gaat het om 5.000 patiënten per jaar.
  • Bij 1 tot 3 procent van de ambulanceritten gaat het om mensen met een verdenking op een beroerte.
  • In het Erasmus MC ondergaan ruim 300 patiënten per jaar de endovasculaire behandeling voor een beroerte. Ongeveer 70 procent van deze patiënten werd in de afgelopen jaren eerst opgevangen in een ander ziekenhuis. Overplaatsing leidt tot tijdverlies.