Zoeken

Ministeries op werkbezoek bij ARR

Gepubliceerd op 28 maart 2024

Afgelopen donderdag kreeg de Meldkamer Ambulancezorg (MKA) bezoek van zowel het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) als het Ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V). Arie Wijten, directeur Ambulance Rotterdam-Rijnmond (ARR), nam de delegatie mee in de verschillende pilots die op dit moment lopen op de MKA, waarbij een bezoek aan de collega’s op de Meldkamer niet mocht ontbreken.

De route naar de juiste zorgprofessional
Met het oog op “de route naar de juiste zorgprofessional” gaf Arie Wijten een toelichting over de pilots de 112-centralist en triage+/. Door arbeidsmarktkrapte is ARR samen met collega RAV-en, onder de naam “Nieuwe Zorgprofessional”, opzoek gegaan naar mogelijkheden om nu en in de toekomst kwalitatieve en veilige patiëntenzorg te kunnen blijven leveren. In de pilot Triage+ onderzoeken we met de arts en een PA naar het beter inzetten van ambulancezorg en ketenpartners aan de hand van verlengde triage.

Krachten bundelen
In aanvulling op de pilot Nieuwe Zorgprofessional wordt onderzocht in hoeverre een 'procescoördinator' kan bijdragen aan de pre-hospitale setting. Ook wordt gekeken naar hoe we als organisatie omgaan met calamiteiten. Hoe zit de opschaling in de zorg in elkaar en welke relatie heeft dit met de GRIP structuur?

Zorgcoördinatie nu en toekomstvisie 
Als laatste werd uitgebreid stilgestaan over de toekomstvisie op zorgcoördinatie en haar relatie met de ketenpartners. Dit doen wij als organisatie gezamenlijk met de collega’s van de Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid.

De collega’s van de Ministeries waren onder de indruk van alle ontwikkelingen en pilots die op dit moment lopen op onze meldkamer. Het is altijd goed om werkbezoeken uit te voeren en te weten wat er allemaal speelt in het meldkamerdomein, aldus de aanwezigen.