Zoeken

Disclaimer


Over de website ambulance-rr.nl

Deze website is het platform voor meer informatie over Ambulance Rotterdam-Rijnmond. Ambulance Rotterdam-Rijnmond is een handelsnaam van Coöperatie Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond U.A.

Er wordt uiterste zorg besteed aan de informatie op deze website. Mocht u toch een fout zien of ontbreekt er informatie? Stuur uw opmerking via het contactformulier en help ons de website verbeteren.

Auteursrecht

Ambulance Rotterdam-Rijnmond behoudt zich het auteursrecht op de via deze website verstrekte informatie inclusief beeldmerken, logo's en fotomateriaal, uitdrukkelijk voor. Het is niet toegestaan de informatie anders dan voor persoonlijk (niet commercieel) gebruik te verspreiden of te kopiëren zonder schriftelijke toestemming van Ambulance Rotterdam-Rijnmond. Via het contactformulier kunt u nadere informatie over het gebruik van het materiaal aanvragen.

Privacy

Ambulance Rotterdam-Rijnmond hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy bij het verwerken van persoonsgegevens rondom het gebruik van de website. Uit verkregen informatie van bezoek aan www.azrr.nl wordt alleen gebruikt ter verbetering van de website en voor bezoekersstatistieken. De verzamelde informatie wordt niet voor een ander doel gebruikt of ter beschikking gesteld aan derden.

De ten behoeve van informatieverzoeken of e-mail verstrekte informatie, wordt uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de aanvraag of reactie.

Voor meer informatie, bekijk ons Privacybeleid Ambulance Rotterdam-Rijnmond.

E-mail en vertrouwelijkheid

E-mail berichten die worden verzonden door of namens Ambulance Rotterdam‑Rijnmond zijn alleen bestemd voor de geadresseerde(n) en kunnen vertrouwelijke en/of persoonlijke informatie bevatten. Als u onbedoeld een e‑mailbericht van Ambulance Rotterdam‑Rijnmond heeft ontvangen verzoeken wij u het bericht en de eventuele bijlagen te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan e-mailberichten verzonden door of namens Ambulance Rotterdam-Rijnmond, inclusief de bijlagen, kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Overeenkomsten en andere verbintenissen worden nooit per e‑mail aangegaan, tenzij vooraf anders luidende afspraken zijn gemaakt tussen de betrokken partijen. Ambulance Rotterdam‑Rijnmond aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e‑mailberichten.

Aansprakelijkheid

De informatie op deze website wordt beschikbaar gesteld door Ambulance Rotterdam-Rijnmond. Hoewel uiterste zorg wordt besteed om de inhoud van deze site zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk te maken, blijft het mogelijk dat informatie is opgenomen die incorrect, incompleet of verouderd is. Aan de geboden informatie kunnen geen rechten worden ontleend en Ambulance Rotterdam-Rijnmond is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van de informatie.

Algemene leveringsvoorwaarden

Door Ambulance Rotterdam-Rijnmond worden de ‘Algemene leveringsvoorwaarden Ambulancezorg’ gehanteerd. Deze voorwaarden kunt u via deze link raadplegen.