Zoeken

Een rommelige tijd als opmaat naar een nieuwe orde

Gepubliceerd op 2 augustus 2021

Hoewel het zomer is en we allemaal in de vakantiestemming komen, zijn de omstandigheden op z’n zachtst gezegd rommelig. De besmettingscijfers waren ineens  weer enorm gestegen. Dat waren meestal mensen die nog niet waren gevaccineerd (tot wel 84%!), jongeren vooral. Die moesten zich, wanneer ze wat wilden doen, eerst laten testen en dan zag je de besmettingscijfers razendsnel toenemen. Inmiddels neemt dat weer zienderogen af. Het geeft een rommelig gezicht in de statistieken.

Tja. Had het zo rommelig gehoeven, vraag je je af. Misschien dat zo’n opmerking van minister Hugo de Jonge van ‘dansen met Janssen’ achteraf niet zo handig was. Het Janssen-vaccin, dat slechts eenmaal hoeft te worden toegediend, werkt natuurlijk niet de volgende dag al. Zoals bij alle andere vaccins gaat daar tijd overheen, minstens een dag of tien.

Gelukkig heeft dat toenemende aantal besmettingen weinig of geen invloed gehad op het werk van onze organisatie. We staan er elke week in ons MT opnieuw even bij stil hoe de situatie nu is en of we moeten opschalen. Dat is niet het geval geweest. Maar we blijven het goed in de gaten houden. Zo zien we dat de overdrachtstijden in de ziekenhuizen nog steeds veel te hoog zijn.  Ook zagen we  dat het aantal covid-ritten weer iets toenam. Van één procent van de ritten naar vijf procent. Maar in de ergste dagen van corona bereikte dat percentage het getal 35, dus het valt nu mee.

Wat meehelpt, is dat het aantal vaccinaties zo hoog is. Vaccineren is echt de uitweg uit de crisis. Daarom wil ik blijven benadrukken: laat je vaccineren! We kunnen dat natuurlijk niet verplicht stellen, zoals president Macron dat in Frankrijk bij sommige beroepen graag wil. Maar wanneer jouw vrijheid om je niet te laten vaccineren ten koste gaat van mijn en andermans gezondheid, dan wil ik mensen ervan overtuigen daar toch eens goed over na te denken. Zeker als je in de zorg werkzaam bent. De vaccinatiegraad in onze organisatie is gelukkig hoog, ruim boven de 90%.

Ik ben erg benieuwd hoe we deze vakantieperiode doorkomen. Augustus was voor ons altijd de rustigste maand, omdat iedereen met vakantie was in het buitenland en ons personeel ook van de gelegenheid gebruik maakte met vakantie te gaan. Tot vorig jaar. Toen was augustus opeens de drukste maand van het jaar, omdat iedereen thuis bleef of in Nederland met vakantie ging en ook een deel van onze mensen met vakantie was.

Hoe zal het nu uitpakken, in die rommelige omstandigheden? Kijk naar onze organisatie: we dachten dat we het thuiswerken flink konden versoepelen. Toen kwamen die nieuwe besmettingen en moesten we dat weer terugdraaien: blijf tot 1 september toch maar liever thuiswerken. Ik denk dat de wanorde van nu de opmaat is naar de nieuwe orde van straks. We zijn op zoek naar een nieuwe balans en hoe die er precies zal uitzien. De één werkt liever ’s avond nog wat thuis, omdat hij of zij kinderen heeft. Voor de ander is overdag werken weer de uitkomst. Die flexibiliteit is praktijk geworden en daarin moeten we een weg zien te vinden.

In september, wanneer aan deze rommelige periode hopelijk een einde is gekomen, is het de tijd de balans op te maken. Daarna kunnen we werken aan de nieuwe werkelijkheid. Maar hoe dan ook hoop ik dat iedereen eerst een heel plezierige vakantie heeft, want dat is eenieder van harte gegund!

Arie Wijten

Directeur Ambulance Rotterdam-Rijnmond