Zoeken

ArtikelVerpleegkundig specialist grote meerwaarde voor toekomstbestendige ARR

Gepubliceerd op 11 november 2022

Als een van de eerste ambulancediensten in Nederland is Ambulance Rotterdam-Rijnmond (ARR) onlangs gevisiteerd als opleidingsplek voor de Verpleegkundig Specialist. Bij ARR werken op dit moment drie Verpleegkundig Specialisten (VS) en één Physician Assistant (PA). “Wij zijn vanuit het medisch management de verbindende schakel tussen de operationele dienst, afdeling Leren & Ontwikkelen en de (externe) ketenpartners” vertelt Floris Leenman, die dit jaar afstudeerde en nu met veel plezier werkzaam is als VS.

En die specialisten zijn volgens hem hard nodig, zeker nu de ambulancedienst de afgelopen jaren steeds meer ketenzorg is geworden. “Het is veel meer dan ‘vervoer’. Dit vraagt een bredere blik en goed onderbouwd beleid om de juiste zorg op de juiste plaats te blijven verlenen.”

Floris BuitelaarTwee ambulanceverpleegkundigen volgen op dit moment de opleiding Master Advanced Nursing Practice en zijn hiermee in opleiding tot VS. Zijn collega Floris Buitelaar is één van die verpleegkundigen. Hij is blij dat ARR de meerwaarde ziet van de verpleegkundig specialist. “Zoals collega Leenman zegt, ons zorglandschap blijft ontwikkelen. Je moet kunnen innoveren. Daar is de rol van verpleegkundig specialist uitermate geschikt voor.”

Beiden hebben jarenlang als verpleegkundige op de ambulance gewerkt en draaien nog regelmatig reguliere diensten mee. “Het is heel druk binnen de Ambulancezorg. Dus vanuit de operationele inzet wordt er aan je getrokken, maar de rest van de taken hebben ook aandacht nodig om kwaliteit te leveren, te ontwikkelen en innoveren. Een balans vinden hierin is weleens een lastige en interessante uitdaging, “legt Leenman uit.

Brug tussen de ‘straat’ en het beleid

Binnen de ambulancedienst is voor de collega’s de wens om door te groeien ontstaan, vertelt Buitelaar. “Je loopt daar met de wildste plannen rond om bij te dragen aan verdere ontwikkeling binnen ARR, vanuit ervaring op straat en gesprekken met collega’s. Binnen de functie van verpleegkundig specialist kun je daar ook echt iets mee”. Zij stellen als team altijd de vraag: ‘waarom gaan we dit doen?’ Welke ontwikkelingen zijn er en wat zegt de wetenschap hierover. Met als resultaat dat ARR de beste kansen weloverwogen oppakt.

Dat niet alles mogelijk is, begrijpt het tweetal nu veel beter. “We zitten nu om tafel met de beleidsmakers en het (medisch) management. Je ziet nu alle kanten van het verhaal en snapt dat niet alles mogelijk is. Het is dan aan ons om hierop te adviseren en als vraagbaak te fungeren voor de operationele collega’s,” legt Buitelaar uit. Zijn collega vult aan: “Wij steken onze nek uit en moeten ons advies goed kunnen onderbouwen”.

De specialisten zijn voor de collega’s in de operationele dienst te raadplegen als sparringpartner en zijn inzetbaar op straat voor ondersteuning bij de meer specialistische zorg. Leenman: “Wij mogen bijvoorbeeld medicatie of antibiotica voorschrijven en ter plekke medische handelingen uitvoeren, zoals een wond hechten. Dat scheelt soms een rit naar het ziekenhuis.” Ook zijn volgens hem contacten met ketenpartners makkelijker te leggen door de vele contacten die een specialist opdoet.

Veilige leeromgeving

Floris LeenmanDe verpleegkundig specialisten zijn trots dat Ambulance Rotterdam-Rijnmond gevisiteerd is. De meeste ziekenhuizen zijn vaak al heel lang een gevisiteerde opleidingsplek. “De ambulancedienst heeft minder lagen in de organisatie en heeft een andere bedrijfsvoering. Toch hebben we laten zien dat wij alle aspecten van de opleiding op een goed niveau bieden,” zegt Leenman. “Er is een goed opleidingsplan, toekomstbestendig functieprofiel en de opleiding is goed ingebed in de organisatie.” De zeven CanMEDS-rollen, die in basis aanwezig moeten zijn voor een student, haalt de ARR ruimschoots. Leenman en Buitelaar geven beiden aan dat “de basis binnen onze dienst stevig is, maar we zijn pas net begonnen en hebben nog volop ambities om ons mooie vak uit te bouwen!”

Volgens Leenman is het erg belangrijk dat er een veilige opleidingsomgeving is. “We zijn positief-kritisch op elkaar. Je moet de discussie aan kunnen gaan en daar is ruimte voor! Zo groeien we als team en kunnen we mee bewegen op de dynamiek die er is binnen de ambulancezorg. Het is nooit saai en ontwikkelingen staan nooit stil.” Daarom is volgens hem een stabiel team zo belangrijk.

De specialisten vertellen dat hun functie wel een flinke investering is, die ook veel van de specialist zelf vraagt. “Je bent twee jaar volledig ondergedompeld in deze opleiding. Dat betekent nogal wat voor je persoonlijke omgeving en binnen je werk,” zo heeft Leenman zelf ondervonden. “De werkgever moet de meerwaarde zien voor de lange termijn en de ruimte voor ontwikkeling bieden.

Dat is gelukkig bij ARR het geval. Je hebt niet direct winst; dat wordt na een paar jaar zichtbaar door innovatie en met kennis onderbouwde besluiten. Met uiteindelijk een betere patiëntenzorg tot gevolg. Daar doen we het allemaal voor.”

Foto's: Kevin Vervoort.