Zoeken

ARR scoort hoog in landelijk patiëntwaarderingsonderzoek

Gepubliceerd op 9 januari 2023

Onlangs zijn de resultaten van het landelijke patiëntwaarderingsonderzoek binnen de ambulancezorg gepubliceerd. Het onderzoek is in opdracht van branchevereniging Ambulancezorg Nederland (AZN) uitgevoerd door het onafhankelijk onderzoeksbureau NIVEL. Ambulance Rotterdam-Rijnmond (ARR) heeft hierin actief geparticipeerd. De meting van de patiëntwaardering betreft één van de signalen uit het Kwaliteitskader Ambulancezorg. Kwaliteit vanuit patiëntperspectief richt zich op thema’s zoals bejegening, informatie, communicatie, comfort en het gevoel dat de patiënt in veilige handen is.

Ervaren kwaliteit van zorg is hoog

De onderzoeksresultaten laten zien dat de ervaringen zeer positief zijn en de kwaliteit van de zorgverlening in de ambulancesector vanuit patiëntenperspectief over de volledige breedte hoog scoort. In het onderzoek is afzonderlijk aandacht besteed aan spoedeisende ambulancezorg en planbare ambulancezorg. Het gemiddelde rapportcijfer voor spoedeisende ambulancezorg voor ARR is uitgekomen op 9,33. Dit is (nog) hoger dan het landelijk gemiddelde van 9,10. Het gemiddelde rapportcijfer voor planbare ambulancezorg voor ARR is uitgekomen op 9,16. Ook dit rapportcijfer ligt boven het landelijk gemiddelde. Mooi om te zien is dat ARR op vrijwel alle deelaspecten zelfs nog een fractie hoger scoort dan in het vorige patiëntwaarderingsonderzoek van 2019. Dit laat zien dat ARR actief werk maakt van continue kwaliteitsverbetering en dit aantoonbaar effect heeft op de ervaren kwaliteit van zorg.

Patiëntenraad ARR aan de slag met opstellen verbeteracties

Toch is er op verschillende deelaspecten van de zorgverlening nog verdere verbetering mogelijk. De Patiëntenraad ARR, die in 2022 is opgericht, werkt momenteel aan een begeleidend advies voor het oppakken van enkele gerichte verbeteracties die vanuit patiëntperspectief nog mogelijk zijn. Daarmee kan de dienstverlening van ARR naar een nog hoger niveau worden getild, waarmee we onze ambitie om als RAV toonaangevend te zijn nader gestalte geven.

De eindrapportage van het totale onderzoek en de rapportage gericht op onze regio, waarin de resultaten zijn samengevat in twee factsheets en vergeleken worden met het landelijk gemiddelde zijn beide toegevoegd. Het advies vanuit de Patiëntenraad ARR over verbeteracties zal eveneens gepubliceerd worden zo gauw dit beschikbaar is.

Landelijk rapport - Kwaliteit van ambulancezorg vanuit het perspectief van patiënten 2022

Regionaal rapport Ambulance Rotterdam-Rijnmond 2022