Zoeken

Mijn Ambulancezorg


Als je ambulancezorg hebt gekregen, bekijk en download je via het patiëntenportaal MijnAmbulancezorg jouw medisch dossier. Hierin staat bijvoorbeeld wanneer en waar de ambulancezorg is verleend, welke onderzoeken zijn uitgevoerd, welke behandeling is toegepast en of er medicatie is toegediend.

Bekijk hier de antwoorden op de meest gestelde vragen.