Zoeken

Wie zijn wij?


Rotterdam is een bruisende, multiculturele wereldstad met tal van evenementen, een grote haven en veel industrie. De regio strekt zich uit tot de Zuid-Hollandse eilanden; een landelijk gebied dat hele andere uitdagingen biedt dan het werk in een grote stad. De Meldkamer AmbulanceZorg (MKA) is gevestigd middenin de stad Rotterdam. Bij de MKA komen alle meldingen binnen.

ARR werkt met 14 postlocaties. Deze posten zijn zodanig gespreid over de regio dat daarmee de bevolking van de regio maximaal bereikt kan worden. De standplaatsen kunnen worden gebruikt als tijdelijke basis om een gebied af te dekken. In veel gevallen blijven ambulances zich dynamisch door het gebied heen bewegen, wat ook wel rijdende paraatheid genoemd wordt. Dit gebeurt onder regie van de MKA. Wanneer een ambulance in een bepaald gebied een nieuwe ritopdracht krijgt, worden de overige op dat moment vrije ambulances opnieuw gepositioneerd over het werkgebied. Door een optimale spreiding en aansturing van de beschikbare ambulances, wordt gestreefd naar een zo hoog mogelijke paraatheid om alle inwoners van de regio te voorzien van tijdige en kwalitatief hoogwaardige ambulancezorg.

Wij werken volgens de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Tijdens het werk kunnen onze collega’s situaties aantreffen waarin (mogelijk) vermoedens bestaan van huiselijk geweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling of verwaarlozing.

Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Vanaf 1 juli 2013 is de Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van kracht. Deze wet verplicht alle sectoren die werken met kinderen en volwassenen gebruik te maken van de Meldcode. Dit geldt ook voor AZRR en helpt onze collega’s goed te reageren bij signalen van dit soort geweld.

Veilig Thuis
Onze collega’s hebben voornamelijk korte en eenmalige contacten met patiënten, daarom worden de zorgmeldingen overgedragen aan Veilig Thuis. Veilig Thuis is het advies- en meldpunt kindermishandeling en huiselijk geweld. Dit is een organisatie waar slachtoffers, daders en omstanders terecht kunnen voor deskundige hulp en advies. Veilig Thuis is er voor iedereen (jong en oud) die te maken heeft met zorgelijke (thuis-)situaties, huiselijk geweld of kindermishandeling.

Redenen voor een zorgmelding
Er kunnen verschillende redenen zijn voor een zorgmelding. Het kan bijvoorbeeld gaan om vermoedens van psychische of lichamelijke mishandeling van een kind of volwassene, of een onveilige leefomgeving. Maar ook wanneer de situatie voor een kind onveilig is. Een zorgmelding wordt altijd gedaan in het belang van het kind of de oudere.