Zoeken

Declaratie verbruikskosten AED


De minister van VWS heeft budget ter beschikking gesteld om de verbruikskosten van de Automatische Externe Defibrillator (AED) na een reanimatie te vergoeden. Deze regeling is bedoeld om het gebruik van AED's zo laagdrempelig mogelijk te maken. Dit is heel belangrijk want elke AED-inzet is immers gericht op levensreddend handelen. Tot nu toe konden organisaties die geen zorgaanbieder zijn, zoals bijvoorbeeld supermarkten of sportverenigingen, de kosten voor het gebruik van AED’s alleen via de zorgverzekering van de patiënt verhalen. Vanaf 2018 kunnen deze organisaties de kosten voor de directe inzet van AED’s vergoed krijgen via de Regionale Ambulancevoorziening.

Welke kosten kun je declareren?

  • Het verbruik is gekoppeld aan een daadwerkelijke inzet van de AED ten behoeve van een reanimatie.
  • Het verbruik betreft pads en/of het uitlezen van de AED.
  • Batterijen worden alleen vergoed indien verbruik daadwerkelijk gekoppeld is aan de betreffende reanimatie (zoals wanneer de batterij iedere keer na de inzet van de AED vervangen moet worden.

Niet in aanmerking voor vergoeding komen:

  • Verbruiksartikelen die over datum zijn.
  • Verbruiksartikelen die periodiek vervangen moeten worden (zoals batterij).
  • Overige reguliere, eventueel terugkerende, kosten.

Via het declaratieformulier kun je een declaratie digitaal indienen.

Let op: na ontvangst van de declaratie vindt een beoordeling plaats op basis van rechtmatigheid, waarna binnen 4 weken uitbetaling zal plaatsvinden.