Zoeken

Tarieven & eigen risico


Eigen risico betalen bij ambulance?

Een ambulance heb je liever niet nodig, maar het is fijn dat ze er zijn als je met spoed medische hulp nodig hebt. Het komen opdagen van een ambulance en het eventuele vervoer naar een ziekenhuis brengt kosten met zich mee.

Spoedvervoer of besteld vervoer per ambulance

De zorgverzekering maakt onderscheidt tussen twee soorten vervoer per ambulance. Dit is het spoedvervoer en het besteld vervoer met de ambulance. Spoedvervoer is als je met spoed naar het ziekenhuis gebracht moet worden. De ambulanceverpleegkundige bepaald op de plaats van het incident of je mee wordt genomen met de ambulance naar het ziekenhuis. Besteld vervoer is als je door ziekte of handicap alleen liggend vervoerd mag worden. Hiervoor is een medische indicatie nodig. Je huisarts of specialist kan deze afgeven.

Ambulance hulp en vervoer gedekt in basisverzekering

De kosten voor een ambulance en het eventuele vervoer naar het ziekenhuis zijn opgenomen in de basisverzekering van je zorgverzekering. Er moet dan wel sprake zijn van medisch noodzakelijk vervoer en een enkele rit mag niet langer zijn dan 200 kilometer. De kosten worden dus betaald door je zorgverzekering. Toch kun je een rekening ontvangen omdat de ambulance je heeft vervoerd naar het ziekenhuis. Dit is dan het eigen risico wat je in dat jaar nog niet verbruikt hebt. Voor zorg uit de basiszorgverzekering geldt namelijk altijd het eigen risico. Het ambulancevervoer is geen uitzondering. Je betaalt dus eerst het eigen risico bij ambulance. Heb je je eigen risico al volledig opgemaakt in dat jaar. Dan betaal je niets.

Meer weten over de tarieven van ambulancezorg?

Op de website van De Nederlandse Zorgautoriteit zijn de tarieven voor de regionale ambulancevoorzieningen bekend gemaakt. Wil je meer weten hierover? Kijk dan eens op deze website: https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_625934_22/1/