Zoeken

In het ziekenhuis


Belangrijk: goed uitleggen wat er aan de hand is

De chauffeur en de verpleegkundige rijden de patiënt op de brancard het ziekenhuis binnen. Dan vertelt de ambulanceverpleegkundige alles aan de arts of verpleegkundige van het ziekenhuis. Wat er is gebeurd, welk onderzoek hij / zij heeft gedaan, welke hulp hij / zij al heeft gegeven en wat hij / zij denkt dat er aan de hand is. Dan nemen de artsen en verpleegkundigen de behandeling over. Poeh. Dat was een hele klus zeg. Je zou denken dat het ambulancepersoneel nu wel eventjes uit gaat rusten. Maar nee, de chauffeur meldt aan de meldkamer dat ze weer inzetbaar zijn voor een nieuwe melding. En zo gaat het de hele dag door, ook in het weekend en ’s nachts. Uiteraard niet alleen door deze ambulancebemanning, maar gelukkig beschikt AZRR over meer collega's.