Zoeken

Landelijke meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling


Als ambulancehulpverleners zijn wij wettelijk verplicht om te werken via de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Indien tijdens het verlenen van zorg door onze collega’s een onveilige situatie in de directie leefomgeving wordt geconstateerd, die het welzijn en de gezondheid van een kind, volwassene of een oudere kunnen bedreigen wordt een ‘zorgmelding’ gemaakt bij Veilig Thuis Rotterdam-Rijnmond.

Hoe verloopt een zorgmelding?
Als een ambulancehulpverlener zich zorgen maakt over een situatie, meldt hij of zij dit bij betrokkenen tijdens de hulpverlening en geeft aan dat een melding gedaan zal worden en waarom. Als dit niet mogelijk is, doordat bijvoorbeeld de situatie dit niet toelaat zal een aandachtsfunctionaris van onze organisatie meestal een brief sturen. Indien de zorgmelding een Melding wordt bij Veilig Thuis, zal een medewerker van Velig Thuis waarschijnlijk contact met je opnemen om de zorgen te bespreken en beoordelen of en welke hulp noodzakelijk is. Niet alle zorgmeldingen gaan naar Veilig Thuis, maar kunnen bijvoorbeeld ook besproken worden met de huisarts van de betrokkenen. Vaak is er dan geen vorm van huiselijk geweld, maar bijvoorbeeld vervuiling en verwaarlozing van mensen en huizen of een gebrek aan mantelzorg. De huisarts is dan de aangewezen persoon om hulp te regelen.

Vragen over een zorgmelding?
Heb je een vraag over een zorgmelding? Je kunt contact met ons opnemen via het e-mailadres kmenhg@azrr.nl.

Zijn er ernstige zorgen of is er sprake van een crisis, neem dan contact op met Veilig Thuis. Neem bij een levensgevaarlijke situatie contact op met de politie. Veilig Thuis is 24/7 bereikbaar via 0800-2000, de politie via 112.