Zoeken

Aanvragen besteld vervoer


Binnen de ambulancezorg maken we onderscheid tussen spoedeisende en planbare ambulancezorg.

Spoedeisende ambulancezorg
Bij spoedeisende ambulancezorg wordt onderscheid gemaakt tussen A1- en A2-urgentie. Bij een A1-urgentie is sprake van een levensbedreigende situatie. De ambulance gebruikt sirenes en zwaailichten en moet binnen 15 minuten na melding ter plaatse zijn. Bij een A2-urgentie is geen sprake van een levensbedreigende situatie, maar is wel spoed geboden: de ambulance dient zo snel mogelijk (maar uiterlijk binnen 30 minuten) ter plaatse te zijn. Er wordt dan geen gebruik gemaakt van zwaailichten en sirenes.

Planbare ambulancezorg
Planbare ambulancezorg wordt ook wel B-vervoer of besteld vervoer genoemd. Van huis naar het ziekenhuis en terug. Van het ene ziekenhuis naar het andere. Of voor onderzoek naar een kliniek. Het aanvragen van besteld vervoer wordt in de regel gedaan door ziekenhuizen, verpleeghuizen, huisartsen of GGZ-medewerkers.

Wat verwachten wij van de aanvrager?

Een aanvraag voor besteld vervoer vindt bij voorkeur 24 uur van te voren plaats. Mocht de aanvraag geen ambulance indicatie zijn dan kijk je als aanvrager naar andere manieren van vervoer, bijvoorbeeld via het Rode Kruis Wmo van de gemeente of via taxivervoer.

Houd persoonlijke patiëntengegevens bij de hand

Denk hierbij aan de ambulance indicatie, relevante voorgeschiedenis
en reanimatiebeleid. Bijzonderheden voor vervoer Haaladres,- brengadres met eventueel afdeling. Eventuele controles die gedaan zijn en relevant voor ons zouden we ook graag willen ontvangen.

De aanvrager zorgt voor dat de patiënt op een veilige manier terug kan naar zijn of haar huisadres. Deze verantwoording ligt bij de aanvrager. Vanwege veiligheidsoverwegingen is het niet mogelijk om de brandweer te vragen te assisteren bij een naar huis plaatsing. Denk bij het veilig naar huis keren ook aan het regelen van bijvoorbeeld zuurstof en andere (medische) zorghulpmiddelen.

Zorg dat de patiënt minimaal 30 MINUTEN van tevoren gereed is voor vervoer. Onze ambulances kunnen maar beperkt wachten.

Bekijk hier onze infographic nog eens!