(S)TIM Melden


Ambulance Rotterdam Rijnmond (ARR) hanteert sinds 14 juni 2023  het (S)TIM ARR proces. STIM staat bij ARR voor Signaleren & Transmuraal Incident Melden. Hiermee sluiten wij aan op de werkwijze zoals het door de Stichting Samenwerkende Rijnmond Ziekenhuizen/SRZ geïntroduceerde TIM, Transmuraal Incident Melden, in de Regio Rotterdam Rijnmond. Op basis hiervan kan ARR op een eenduidige en gestructureerde wijze digitale meldingen registreren en afhandelen.

Belangrijk uitgangspunt is de gezamenlijke intentie om de zorg te verbeteren om herhaling van incidenten te voorkomen. ARR heeft zowel een meldingsformulier, (S)TIM ARR-Algemeen, als een centraal email adres stim@vr-rr.nl  ingesteld.

Aan de hand van de hyperlink naar ons meldformulier, kunt u een transmuraal incident melden. Vul het meldformulier objectief, zonder oordeel, procesgericht i.p.v. persoonsgericht en zo volledig mogelijk in. Het meldformulier bestaat uit vragen met vaste keuze opties en vragen waarbij vrije tekstvelden zijn opgenomen. De met een * gemarkeerde velden moeten verplicht worden ingevuld.

Onze Beleidsadviseur Ketenmanagement & Netwerkregie neemt uw melding in behandeling en zal bij vragen contact met u opnemen.