Zoeken

Gezocht: leden voor onze nieuwe Patiëntenraad


Wilt u zich graag inzetten om de belangen van de patiënten van ARR te behartigen? Dan is onze nieuw op te richten Patiëntenraad iets voor u!

Als Ambulance Rotterdam-Rijnmond (ARR) zijn wij verantwoordelijk voor goede ambulancezorg in de regio Rotterdam-Rijnmond. Wij vinden het belangrijk dat de stem van de patiënt meer wordt betrokken bij ons beleid en om de zorgverlening op een hoog niveau te houden en / of te verbeteren. Daarom richten we een Patiëntenraad op. Juist de ervaring die u als (voormalig) patiënt zelf meebrengt is voor ons van grote waarde! Door uw unieke ervaring weet u als geen ander hoe het is om als patiënt in een afhankelijke positie te verkeren en welke aspecten op dat moment belangrijk zijn. Wie anders dan de patiënt zelf kan ons beter adviseren over zaken zoals bejegening, veiligheid en comfort tijdens de zorgverlening?

Lijkt het u interessant om ons te helpen en een bijdrage aan te leveren aan patiëntgerichte en kwalitatief goede ambulancezorg? Lees dan de profielschets hieronder.

Profielschets

Een lid van de Patiëntenraad van Ambulance Rotterdam-Rijnmond (ARR):

 • Heeft bij voorkeur ervaring als patiënt binnen de ambulancezorg
 • Heeft de motivatie om de belangen van de patiënten van ARR te behartigen
 • Is bereid om circa 2 tot 4 keer per jaar te vergaderen en eventueel extra werkzaamheden te verrichten voor de raad
 • Is bereid om scholing te volgen
 • Is in staat beleidsstukken te lezen en zich hierover een visie te vormen en te adviseren, met name vanuit het patiëntperspectief
 • Kan omgaan met vertrouwelijke informatie
 • Kan zich inleven in de belangen van patiënten, maar ook voldoende afstand nemen van individuele belangen
 • Heeft een kritische, constructieve en open houding
 • Is in staat tactvol, maar standvastig op te treden
 • Kan zich goed mondeling uitdrukken en is digitaal vaardig (kan mail bedienen en digitaal vergaderen)
 • Kan in teamverband functioneren
 • Leden van de Patiëntenraad ontvangen een vaste vergoeding per vergadering

De samenstelling van de Patiëntenraad is bij voorkeur een afspiegeling van inwoners uit de regio Rotterdam-Rijnmond qua leeftijd, opleidingsniveau, afkomst en geslacht.

Interesse of meer informatie?

Stuur dan uw motivatie naar, of neem contact op met, Mariëtte Teunissen, projectleider van Zorgbelang Inclusief via marietteteunissen@zorgbelanginclusief.nl / 06 3854 5912.

In de tweede helft van november vindt de eerste ronde selectiegesprekken plaats.
Voor vragen over:
• de rol van de Patiëntenraad: kunt u contact opnemen met Mariëtte Teunissen (gegevens hierboven)
• ARR: kunt u contact opnemen met Mark Preesman, beleidsadviseur, via
Mark.Preesman@vr-rr.nl / 0180 643 322 / 06 5141 3257