Zoeken

Gezocht leden voor onze nieuwe Patiëntenraad


Wil jij je graag inzetten om de belangen van de patiënten van ARR te behartigen? Dan is onze nieuw op te richten Patiëntenraad iets voor jou!

Als Ambulance Rotterdam-Rijnmond (ARR) zijn wij verantwoordelijk voor goede ambulancezorg in de regio Rotterdam-Rijnmond. Wij vinden het belangrijk dat de stem van de patiënt meer wordt betrokken bij de ontwikkeling van ons beleid en om de zorgverlening op een hoog niveau te houden en waar mogelijk te verbeteren. Daarom richten we een Patiëntenraad op. Juist de ervaring die jij als (voormalig) patiënt zelf meebrengt is voor ons van grote waarde! Door jouw unieke ervaring weet jij als geen ander hoe het is om als patiënt in een afhankelijke positie te verkeren en welke aspecten op dat moment belangrijk zijn. De medische kwaliteit van zorg is voornamelijk gegarandeerd in de opleidingen, protocollen en richtlijnen. Echter, wie anders dan de patiënt zelf kan ons beter adviseren over zaken zoals bejegening, veiligheid en comfort tijdens het vervoer?

Lijkt het jou interessant om ons te helpen en een bijdrage aan te leveren aan patiëntgerichte en kwalitatief goede ambulancezorg? Lees dan de profielschets hieronder.

Profielschets

Een lid van de Patiëntenraad van Ambulance Rotterdam-Rijnmond (ARR):

  • Heeft de motivatie om de belangen van de patiënten van ARR te behartigen
  • Is bereid om circa 2 tot 4 keer per jaar te vergaderen en eventueel extra werkzaamheden te verrichten voor de raad
  • Is bereid om scholing te volgen
  • Is in staat beleidsstukken te lezen en zich hierover een visie te vormen en te adviseren, met name vanuit het patiëntenperspectief
  • Kan omgaan met vertrouwelijke informatie
  • Kan zich inleven in de belangen van patiënten, maar ook voldoende afstand nemen van individuele belangen
  • Heeft een kritische, constructieve en open houding
  • Is in staat tactvol, maar standvastig op te treden
  • Kan zich goed mondeling uitdrukken en is digitaal vaardig (kan mail bedienen en digitaal vergaderen)
  • Kan in teamverband functioneren

Samenstelling van de Patiëntenraad Bij voorkeur een afspiegeling van de inwoners uit de regio Rotterdam-Rijnmond qua leeftijd, opleidingsniveau, afkomst en gender.

Interesse of meer informatie?

Stuur dan uw motivatie en een kort cv voor 1 november aanstaande naar, of neem contact op met, Mariëtte Teunissen, projectleider van Zorgbelang Inclusief via marietteteunissen@zorgbelanginclusief.nl / 06 3854 5912.

Medio november aanstaande vinden de selectiegesprekken plaats.
Voor vragen over:
• de rol van de Patiëntenraad: kunt u contact opnemen met Mariëtte Teunissen (gegevens hierboven)
• ARR: kunt u contact opnemen met Mark Preesman, beleidsadviseur, via
Mark.Preesman@vr-rr.nl / 0180 643 322 / 06 5141 3257