Zoeken

Mooi resultaat voor Ambulance Rotterdam-Rijnmond in ketenpartnertevredenheidsonderzoek

Gepubliceerd op 6 mei 2024

In de periode maart tot en met april vorig jaar heeft Ambulance Rotterdam-Rijnmond (ARR) haar ketenpartners gevraagd om deel te nemen aan het landelijke ketenpartnertevredenheidsonderzoek ambulancezorg. Het onderzoek dat onderdeel is van het kwaliteitskader ambulancezorg is uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau en vindt elke drie jaar plaats. Het afgelopen onderzoek heeft een mooie resultaat opgeleverd. De gemiddelde tevredenheid van onze ketenpartners voor ARR heeft het mooie cijfer van 7,6 opgeleverd. Een resultaat waar we erg trots op zijn.

Verloskundigen en huisartsen meest tevreden over ARR
Ketenpartners met verschillende achtergronden in de zorg, zoals bijvoorbeeld een huisartsenpost en verloskundigen hebben deelgenomen aan het onderzoek. Naar voren kwam dat de groep verloskundigen en huisartsen het meest tevreden zijn over ARR en de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) en Huisartsenpost (HAP) het minst tevreden zijn over ARR. Het onderzoek bestond uit verschillende onderdelen, zowel operationele als strategische onderwerpen kwamen aan bod. Zeven indicatoren vormden de basis voor de uitkomsten en ervaringen van de ketenpartners. Onder andere indicatiestelling, bereikbaarheid, gestandaardiseerde overdracht en professionaliteit stonden centraal in het onderzoek. De ketenpartners konden vragen beantwoorden over de kennis, communicatie, bejegening en samenwerking met onze zorgprofessionals.

Vertrouwen in onze kennis en kunde
Samenwerking en kennisniveau zijn onderdelen waarop ARR hoog scoort. Onze ketenpartners hebben vertrouwen in onze kennis en kunde. Het inschatten van de urgentie en de juiste prioritering zijn ook punten waar we een hoge score hebben behaald. Het inzien van de aankomsttijd van besteld vervoer en de bereikbaarheid van onze meldkamer voor de professional zijn punten waar de ketenpartners nog verbeteringen inzien.

Wat opviel in het onderzoek is dat dat 28% van de ketenpartners denkt dat een meldkamercentralist een telefoniste is die aanvragen doorzet naar de ambulance en 29% heeft eigenlijk helemaal geen idee. Opmerkelijk is dat voornamelijk verpleegkundigen, verloskundigen en Verpleegkundig Specialisten (VS) / Physician Assistant (PA) hiervan niet op de hoogte zijn. Meer dan 24% van de respondenten weet wel dat de centralist op de meldkamer een verpleegkundige is tegenover 53% die dit niet weet.

Resultaten en verbeterpunten
Als organisatie zijn we erg tevreden met de uitkomsten van het onderzoek. De resultaten en verbeterpunten zijn besproken en nemen we met in ons interne beleid richting onze ketenpartners. Deze mooie resultaten hebben we te danken aan de bereidbaarheid van onze ketenpartners om het onderzoek in te vullen. Heel hartelijk dank daarvoor!

Infographic