Zoeken

Infographic ARR - “Elke patiënt de juiste zorg op het juiste moment”

Gepubliceerd op 27 juni 2024

Vanuit ARR is bijgevoegde infographic gemaakt met de titel “Elke patiënt de juiste zorg op het juiste moment”. De stijgende zorgvraag, de krapte op de arbeidsmarkt en andere ontwikkelingen brengen een grote opgave en verantwoordelijkheid met zich mee om de (ambulance)zorg bereikbaar en toegankelijk te houden voor elke burger voor wie dit medisch noodzakelijk is.

Deze infographic maakt in één oogopslag inzichtelijk wat er allemaal in het werk wordt gesteld om alle telefonische meldingen (165.000 op jaarbasis) die binnenkomen bij de meldkamer ambulancezorg door middel van medische beoordeling en triage te koppelen aan de juiste zorg. Dit gebeurt via de verbeterde urgentie-indeling waarin onder andere de nieuwe urgentie A0 (directe inzet met grootst mogelijke spoed) is toegevoegd. Maar ook de nieuwe C-urgenties ‘doorverwijzing naar andere zorgverlener (C1)’ en ‘telefonisch zelfzorgadvies (C2)’ nemen hierin een cruciale plaats in.

In goede samenwerking tussen de ambulancecollega’s van de rijdende dienst, meldkamer, ketenpartners zoals huisartsen(posten), acute thuiszorg en GGZ, burgerhulpverleners, brandweer, politie en alle andere betrokkenen wordt alles in het werk gesteld om te zorgen dat elke patiënt op het juiste moment de juiste zorg ontvangt.

Onze medewerkers dragen hierbij de zorg voor de organisatie en de patiënten!

Arie Wijten,
Directeur ARR

Infographic ARR - Voor elke patiënt de juiste zorg_def